in Englishin English

TYÖNHAKIJAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY


Instru optiikka Oy (Y-tunnus 1789727-2, ”Instru” tai ”me”) kerää ja käsittelee rekrytoinneissaan työnhakijoiden henkilötietoja, joiden rekisterinpitäjä se myös on. Kukin työnhakija on itseään koskeviin tietoihin liittyen henkilötietolainsäädännössä tarkoitettu rekisteröity. Koska meille on ensiarvoisen tärkeää käsitellä henkilötietoja luotettavasti ja läpinäkyvästi, haluamme tällä käsittelyilmoituksella kertoa meille töihin hakeville, kuinka heidän henkilötietojaan käsitellään. Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista koskevat kysymykset tulee osoittaa rekry@instru.fi.
 1. Käsiteltävät henkilötiedot
  Käsittelemme rekrytoinneissa työnhakijan hakemuslomakkeella, työhakemuksessaan, ansioluettelossaan, soveltuvuusarvioinnin tai työkykyarvion osana tai muulla tavoin meille antamia tietoja. Tällaisten työnhakijan meille antamien tietojen lisäksi käsittelemme myös työnhakijan osoittamien suosittelijoiden mahdollisesti antamia tietoja ja edellä kuvattujen tietojen perusteella tuotettuja tietoja, kuten arviota työnhakijan sopivuudesta.
 2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitukset
  Työnhakijan tietoja käsitellään, kun se on perusteltua ja tarpeen Instrun oikeutettujen etujen (jotka syntyvät, kun työnhakija on jättänyt hakemuksensa Instrun palvelukseen) toteuttamiseksi, Instrulle kuuluvien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja, kun henkilö on valittu tehtävään, tämän työsopimuksen täytäntöönpanon tai sitä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
  Henkilötietoja käsitellään rekrytoinnin toteuttamiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja mahdollisesti, työnhakijan suostumuksella, muiden kuin haetun paikan rekrytoinnin toteuttamiseksi.
 3. Henkilötietojen siirrot ja sijainti
  Edellä kuvattuihin tarkoituksiimme liittyen voimme luovuttaa ja siirtää työntekijämme tietoja rekrytoinnissa käyttämillemme huolellisesti valikoiduille yhteistyökumppaneillemme, kuten soveltuvuusarvion laatijalle ja rekrytointijärjestelmän toteuttajalle. Yhteistyökumppaneillamme ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen tai käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.
  Käsiteltävät henkilötiedot sijaitsevat EU:n alueella.
 4. Tietojen säilyttäminen
  Kun haettu paikka on täytetty ja valinnasta ilmoitettu rekrytointiin osallistuneille, poistamme ilman aiheetonta viivytystä sellaiset tiedot, joiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen laissa määrättyjen velvoitteidemme toteuttamiseksi tai, hyvin harvoin, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  Jos hakija on jättänyt avoimen hakemuksen tai antanut suostumuksensa hakemuksen käyttämiseen myös muiden kuin haetun paikan täyttämiseksi, tietoja säilytetään 6kk.
  Kun henkilötietojen käsittely ei ole enää tarpeen, ne poistetaan tai anonymisoidaan tietoturvallisesti.
 5. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröitynä sinulla on oikeus:
  • pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin,
  • pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista
  • pyytää tiettyjen ehtojen soveltuessa käsittelyn rajoittamista,
  • saada tietyin edellytyksin sinua koskevat henkilötiedot poistettua
  • vastustaa käsittelyä tilanteissa, joissa tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella, sekä
  • pyytää sinua koskevat meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja myös oikeus saada nämä tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

  Jos katsot, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavirastolle.